Troška z iného pohľadu
  
Joy Art Shop  
Troška z iného pohľadu


Umelec hovorí o veľkom potenciáli. Jeho diela údajne majú veľkú cenu.null

null


Source link